Postgres Vs Mysql - Postgresql And Mysql Millions Of Queries Per Second